STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Jesteśmy nowo powstałą, nowoczesną stacją demontażu pojazdów, wpisaną do wykazu przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego pod nr OP/29.

Prowadzimy skup wszystkich pojazdów samochodowych wyeksploatowanych, pojazdów po kolizjach drogowych, starych i zniszczonych. Dla aut niesprawnych zapewniamy transport.
Zapłacimy za Twój samochód!

SPRZEDAŻ CZĘŚCI

Oferujemy używane części samochodowe praktycznie do wszystkich marek pojazdów. W ofercie posiadamy szeroką gamę używanych silników, skrzyń biegów, elementów zawieszeń, blach, szyb i pozostałych części pochodzących z demontażu pojazdów. Zobacz co aktualnie sprzedajemy. Nie ma tam tego co Cię interesuje? Dzwoń, może na miejscu znajdzie się to czego szukasz.

Chcesz zwrócić towar? wypełnij formularz, dołącz oryginalny paragon i wyślij razem z częścią.

KASACJA POJAZDÓW

  Do wystawienia zaświadczenia o kasacji pojazdu potrzebne są:
 • Pojazd – kompletny lub niekompletny.
 • Właściciel pojazdu wraz dowodem osobistym, bądź osoba upoważniona przez niego wzór upoważnienia
  w przypadku współwłasności, pełnomocnictwo od wszystkich współwłaścicieli.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu – w przypadku jego zagubienia lub zatrzymania zaświadczenie o rejestracji pojazdu, wydawane na wniosek właściciela przez wydział komunikacji urzędu właściwego dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana, jeżeli została zagubiona lub skradziona, wypełnij oświadczenie o utracie.
 • Tablice rejestracyjne pojazdu. Jeśli zostały zagubione lub skradzione, wypełnij oświadczenie o utracie.
 • Jeżeli pojazd nie został przerejestrowany na kupującego, należy okazać umowę kupna-sprzedaży lub fakturę, która potwierdza tożsamość właściciela. W przypadku, kiedy samochód nie był już wcześniej przerejestrowywany (przez wcześniejszych właścicieli) konieczne jest okazanie ciągłości umów kupna-sprzedaży, które potwierdzają ciąg własności od właściciela widniejącego na dowodzie do ostatniego właściciela widniejącego na ostatniej umowie kupna-sprzedaży.
 • Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę, należy załączyć odpowiednie dokumenty firmowe (wpis do ewidencji lub KRS) oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.
  Po przyjęciu pojazdu do złomowania właściciel otrzymuje:
 • Zaświadczenie o kasacji w Stacji Demontażu Pojazdów.
 • Unieważniony dowód rejestracyjny.
 • Unieważnione tablice rejestracyjne.
 • Unieważnioną kartę pojazdu (jeśli była ona wydana).
Mam już zaświadczenie, co dalej?
Aby wyrejestrować samochód, należy się zgłosić w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji z zaświadczeniem o przyjęciu pojazdu do kasacji oraz tablicami rejestracyjnymi.

Warto wiedzieć także, że w momencie wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu na szrot, przestaje obowiązywać polisa OC pojazdu. Klient może otrzymać z ubezpieczalni pozostałą nadpłaconą kwotę.

SIEĆ ZBIERANIA POJAZDÓW

ZAPEWNIENIE SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW
1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy znoszące opłatę recyklingową i nakładające obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (prowadzący działalność związaną ze sprowadzaniem używanych pojazdów - wprowadzający pojazd).

Jeżeli któreś z tych określeń pasuje właśnie do Twojej Firmy musisz wiedzieć, że Ustawodawca nałożył na Ciebie nowe obowiązki. - Artykuł 11a.1. ustawy z dnia 27 maja 2015r nakazuje wprowadzającemu pojazd zapewnianie sieci zbierania pojazdów.

Co to jest sieć zbierania pojazdów?
Nawiązanie współpracy z co najmniej trzema stacjami demontażu lub punktami zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stacją demontażu. Muszą być one rozmieszczone w różnych miejscowościach na terenie kraju.

W jaki sposób zapewnić sieć?
Zawierając umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu/punkty zbierania. Umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Jakie są konsekwencje nie zapewnienia sieci?
Należy bez wezwania obliczyć i uiścić opłaty za brak sieci.
  Jak to działa u nas:
 1. Skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefonicznie (auto@ruzik.pl lub +48 606918631 / 77 4874154).
 2. Indywidualnie zaproponujemy warunki handlowe, odpowiemy na pytania.
 3. Jeżeli tylko zechcesz zaproponujemy uzupełnienie Twojej sieci o dwie zaprzyjaźnione Stacje Demontażu Pojazdów, z którymi współpracujemy.
 4. Zdecydowałeś się z nami współpracować - podpisujemy 3 zgodne treścią umowy, każda w dwóch egzemplarzach.
 5. Umowa obowiązuje od momentu deklaracji Twojej gotowości do podjęcia współpracy, forma pisemna potwierdza jej ważność.
 6. Razem z umowami otrzymasz: nasz wzór zawiadomienia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji.
 7. Następnie, każda ze Stacji, z którą została podpisana umowa wystawi fakturę VAT, na kwotę ustaloną w umowie.
 8. Po zakończonym roku, w razie potrzeby, pomożemy wypełnić roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, tj. o ilości pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju.
Nawet jak jesteś z daleka wszystko u nas przebiega szybko i sprawnie.

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu. Nasz Zespół w sposób rzetelny i profesjonalny spróbuje odnaleźć się w nowych obowiązkach.

KONTAKT

Masz jakieś pytania?
Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi pracownicy udzielą Państwu wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania.
Przedsiębiorstwo Ruzik Patryk Ruzik
Główna 37
47-280 Chrósty
woj. opolskie
NIP: 749-200-87-60Telefony:
+48 516-331-754   +48 606-918-631
+48 602-658-793   +48 608-366-804